Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Historien om kalendern

Detaljerad teckning av aztekernas kalender. Illustration.

Årskurs: F-3, 4-6
Ämnesområde: Astronomi

Genom tiderna har vi människor alltid försökt hålla reda på tiden och dagarna under ett år. Men vad menar vi med ett år? Hur ska man kunna veta att det är just si eller så många dagar på ett år? Hur ska man kunna hålla reda på det? Hur mäter man detta på ett noggrant vis?

Kluriga frågor
Frågor om tidmätning är ofta lite kluriga och kan behöva en hel del matematik för att förstås. Men även utan dessa redskap kan man komma långt med till exempel en diskussion om vad som menas.

Vi kan också diskutera historien om hur kalendrar har tagits fram och utvecklats. Denna presentation handlar om att undersöka kalendrar och diskutera dem ur ett historiskt perspektiv.

Att undersöka kalendrar

Man börjar lämpligen med att låta eleverna undersöka kalendrar av olika slag. Några frågor som kan användas som utgångspunkt kan vara:

  • Hur många dagar är det på ett år? Egentligen?
  • Hur många dagar är det mellan vår- och höstdagjämning?
  • Hur många dagar är det mellan höst- och vårdagjämning?
  • Solen är ett naturligt val då vi vill mäta årets längd men finns det andra saker som kan användas? Till exempel månens faser? 
  • Kan man använda stjärnorna för att bygga upp en noggrann kalender?

Begreppsintroduktion

Låt eleverna undersöka begreppet kalender på skilda sätt genom litteraturstudier. Uppsök biblioteket, internet eller använd olika typer av program, till exempel Stellarium eller liknande. Det finns många olika program att tillgå. Var noga med källkritiken!

Efter denna undersökning är det lämpligt att diskutera frågorna i klassen och reda ut begreppen. Det är bland annat viktigt att särskilja årets längd från antal dagar på jorden under året. Dessa har ju egentligen inget med varandra att göra;  jordens rotation och rotationen av jorden runt solen är helt frikopplade från varandra.

Generalisering av begreppen

Efter en ingående diskussion om detta är det på sin plats att låta eleverna fundera på följande frågor:

  • Är det möjligt att skapa en kalender som är bättre än den nu använda gregorianska kalendern? I så fall hur skulle det gå till?
  • Vilka kalendrar har det funnits genom årtusendena? Vad bygger de på och vad skiljer dem åt? Varför har man gått ifrån en kalender och utvecklats en annan?
  • Vilken definition ska vi ha på ett år?
  • Vad har astrometri med detta att göra?

(Skapat av Urban Eriksson.)