Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Barns frågor och undersökningar

Gungor, rutschkanor och speglar. Barn är under en vanlig dag i förskolan involverade i en mängd aktiviteter som man kan knyta an till när man vill arbeta med fysik i förskolan. 

På lekplatsen åker de rutschkana och gungar, de kanske balanserar på kanten på sandlådan eller skapar ljud genom att slå olika föremål mot varandra. Kanske fascineras någon av sin spegelbild i skeden vid måltiden, eller tävlar om vem som kan kasa längst på sina strumpor. 

Utmana barnen
Vid alla dessa vanliga aktiviteter i förskolan är det möjligt att som förskollärare utmana barnen så att erfarenheterna och iakttagelserna de gör blir systematiska. På så sätt kan barnen både lära sig om hur man kan undersöka saker och få möjlighet att sätta ord på sina erfarenheter.

Man kan börja genom att prata med barnen om vad de gör eller ser, eller vad som händer. Hur känns det? Hur ser det ut? Hur låter det? Hur luktar det? Låt barnen beskriva och diskutera vad de upplever och upptäcker. Sådana samtal kan leda till att barnen vill prova igen och man kan diskutera vikten av att ”titta noga”. 

Gör jämförelser
Man kan också uppmuntra barnen att göra jämförelser och lägga märke till skillnader och likheter. Eller fråga barnen vad de tror händer om…? Hur man genom att ställa den här typen av frågor kan utmana barnen och inspirera till ett undersökande kan man läsa mer om i en bok av Wynne Harlen som heter ”Våga språnget! Om att undervisa barn i naturvetenskapliga ämnen.” 

Det är så klart viktigt att som pedagog ställa bra frågor till barnen, men det är lika viktigt att ta barnens frågor på allvar. Att signalera att deras frågor är värdefulla, antingen de är undersökningsbara eller inte. 

Hur gör man?
Barn ställer dock en stor mängd frågor och även till synes enkla frågor kan ibland vara komplicerade ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Vad kan man göra med alla de här frågorna?

Vissa frågor kan vara möjliga att undersöka praktiskt. Som när barnet frågar om vilka byxor de ska ta om de vill åka snabbt på rutschkanan eller när barnen frågor om hur det kommer sig att skuggorna är olika långa på morgonen när de kommer till förskolan på morgonen och mitt på dagen när de ätit lunch. 

Här kan man, i alla fall om man har lite erfarenhet sedan tidigare, hjälpa barnen att undersöka de här fenomenen systematiskt och på ett sätt som gör att barnen känner att de har lärt sig. 

Komplicerade frågor
Andra frågor kan vara komplicerade eller av olika anledningar mindre lämpliga för undersökningar i förskolan. För en fördjupning inom ämnet ta del av följande studie:

Läs artikel i tidskriften Nordina "Att utgå från frågor och situationer i förskolans vardag" (Hansson, Löfgren & Pendrill, 2014, ny flik)

Artikeln kan med fördel användas som utgångspunkt för samtal i arbetslaget kring hur man kan arbeta med naturvetenskap utifrån barns frågor och vardagliga situationer.

Hur forskare gör
Vill barnet ändå gärna veta (och du inte vet själv) så kanske det går att hitta en bok eller googla. På så sätt visar du att barnets fråga är intressant och värd att undersöka. Barnen kan också lära sig att det finns de som vet mer och man kan prata om hur forskare tar reda på saker.

Beroende av frågan är det inte alltid så lätt att googla eller hitta bra svar i böcker. Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF) erbjuder er då att ställa en fråga till vår frågelåda där en av våra fysiker svarar (ibland behöver han hjälp av andra). Det går bra att fråga oavsett om det är barnen eller du som förskollärare som undrar. Välkommen med era frågor!

Besök NRCF:s frågelåda (ny flik)