Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fördjupning

NATDID

Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID) har till uppgift att stödja skolutvecklingen på nationell nivå inom naturvetenskap och teknik. Det sker genom att sprida resultat från aktuell didaktisk forskning till dem som är verksamma i skolan. Målet är att lärare ska kunna omsätta ämnesdidaktisk forskning i praktiken och därigenom låta skolan vila på en vetenskaplig grund.
Besök NATDID:s hemsida (ny flik)

PhysPort

PhysPort har som mål att stödja fysikundervisning genom att tillhandahålla lärarresurser och undervisningsmetoder som utgår från fysikdidaktisk forskning. Lärmaterialet riktar sig främst till högstadiet och gymnasiet (förutom högskolan). För att få ta del av allt material måste man skapa en profil och verifiera att man är lärare. Till exempel genom att uppge kontaktuppgifter till sin arbetsplats.  
Besök PhysPort:s hemsida (ny flik)

PER Central

PER Central är en amerikansk webbplats för forskare och lärare inom fysikdidaktik där en mängd olika resurser finns samlade. Till exempel forskningsartiklar, avhandlingar, dokumentation från konferenser och undervisningsupplägg. 
Besök PER Centrals hemsida (ny flik)