Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Blinda fläcken

En flicka för en kartongbit med markeringar längs en pinne för att upptäcka den blinda fläcken. Foto.

Årskurs: 4-6, 7-9
Ämnesområde: Ljus och ljud
 
Ögats näthinna reagerar på det ljus som kommer in i ögat. Näthinnan skickar signaler till hjärnan, detta är att se. Det finns emellertid delar av näthinnan som inte ger dig någon syninformation. Detta är ögats blinda fläck. Med hjälp av nedanstående experiment kan du räkna ut storleken på den blinda fläcken, visa att den finns och hur hjärnan kompenserar för att den inte ska störa synintrycken.

Material

  • Pappskiva eller styvt papper - cirka 8 x 13 centimeter.
  • En meterlinjal.

Tillverka

(5 minuter eller mindre)

Gör en prick och ett kryss på pappskivan som bilden visar.

Bild av hur kartongbiten ska markeras med punkt och kryss. Illustration.

Experimentet

Håll pappskivan i höjd med ögonen och på en armlängds avstånd. Se till att krysset är till höger. Blunda med höger öga och titta direkt på krysset med vänstra ögat. Lägg märke till att du också ser pricken. 

Fokusera nu på krysset - men var också medveten om att pricken finns där - samtidigt som du sakta flyttar pappskivan närmare ansiktet. Pricken kommer att försvinna, och sedan dyka upp igen, när du flyttar bilden mot ansiktet.

Krysset försvinner
Blunda nu med vänster öga och titta direkt på pricken med högra ögat. Denna gång kommer krysset att försvinna och sedan dyka upp igen när du flyttar kortet närmare ansiktet.

Gör om allt igen men denna gång med kortet vridet så att pricken och krysset inte ligger på samma höjd. Blir det samma resultat?

Vad händer?

Synnerven skickar signalerna från ögat till hjärnan. Synnerven är en bunt av nervtrådar som passerar genom en punkt på den ljuskänsliga näthinnan i ögat. På just denna punkt på näthinnan finns inga ljusreceptorer. När du håller kortet så att ljuset från pricken faller just på den här punkten kan du inte se pricken.

Rät linje
Som en utvidgning av experimentet kan du dra en rät linje på kortet, från den ena sidan till den andra, genom mitten av pricken och krysset. 

Lägg märke till att trots att pricken försvinner så verkar linjen vara utan avbrott. Detta beror på att hjärnan automatiskt "fyller i" den blinda fläcken med information från den närmaste omgivningen kring blinda fläcken. Detta är förklaringen till att man i normala fall inte lägger märke till effekten av att man har en blind fläck i ögat.

En enkel modell
Med en enkel modell av ögat kan du komma fram till en ungefärlig storlek på den blinda fläcken. Rita ett kryss på vänstra sidan av ett 8 x 13 centimeter stort kort. Håll kortet 25 centimeter från ögonen. Mät detta avstånd eftersom det är viktigt för bestämningen av storleken på blinda fläcken.

Blunda med vänster öga och titta direkt på krysset med höger öga. Flytta en penna på kortet tills spetsen av pennan försvinner i den blinda fläcken. Markera var detta sker. Fortsätt att på detta sätt hitta kanten av den blinda fläcken från alla håll. Mät hur stor den blinda fläcken är på kortet.

Likt en hålkamera
I vår enkla modell antar vi att ögat fungerar som en hålkamera där pupillen är hålet i hålkameran. I en sådan modell är pupillen cirka 2 centimeter från näthinnan. Ljuset går i en rät linje från pupillen till näthinnan. Med likformighet kan du sedan räkna ut storleken av den blinda fläcken på näthinnan. 

Den enkla ekvationen för den här beräkningen är s/2 = d/D där s är storleken på blinda fläcken på näthinnan, d är storleken på blinda fläcken på kortet, och D är avståndet från ditt öga till kortet (i det här fallet 25 centimeter).

Graf över ekvationen som räknar ut storleken på den blinda fläcken. Illustration.

Det går naturligtvis också att rita bilden ovan i naturlig storlek och mäta s direkt i bilden.

(Materialet ingår i Science Snacks och är översatt av NRCF med tillstånd av The Exploratorium, San Francisco. Besök deras hemsida för mer inspiration, ny flik)