Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Globala hållbarhetsmål - diskussionsaktivitet

Denna diskussionsaktivitet utgår från FN:s globala hållbarhetsmål. Eleverna arbetar i grupper för att ta fram lämpliga indikatorer att använda för att mäta måluppfyllelse av ett givet globalt mål. Under uppgiften har vi samlat flera intressanta länkar om globala hållbarhetsmål.

På bilden visas symboliskt FN:s sjutton globala hållbarhetsmål.

Årskurs: 4-6, 7-9, Gymnasiet

Lärarens introduktion

Denna introduktion ska inte ta längre än 5-10 minuter.

Läraren berättar först mycket kort om FN:s globala hållbarhetsmål. Sedan presenterar hen ett exempelmål: mål 7, hållbar energi för alla:

Mål 7: Hållbar energi för alla.

Närmare bestämt handlar mål 7 om att "säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla".

Läraren ställer en fråga till klassen: Hur mäter man graden av måluppfyllelse? Eleverna kan gärna diskutera frågan i mindre grupper, men inte längre än några minuter.

Det som mäts för att avgöra graden av måluppfyllelse kallas för indikator. Exempelvis har EU kommit på flera indikatorer för varje globalt mål. Just för mål 7 har man exempelvis indikatorn "Andel av befolkningen med en oförmåga att hålla hemmet varmt". I grafen nedan visar man hur denna andel av befolkningen ser ut i olika EU-länder.

Graf som visar andelen av befolkningen med en oförmåga att hålla hemmet varmt i olika EU-länder. Datan är för året 2021.

Elevuppgiften

Huvuddelen av aktiviteten är att eleverna diskuterar i smågrupper.

Läraren tar nu ett annat globalt mål, exempelvis mål 11, hållbara städer och samhällen, som handlar om att "göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara". 

Mål 11: Hållbara städer och samhällen.

Eleverna delas i grupper om tre-fyra personer. Varje grupp behöver utse en ordförande, som ser till att alla i gruppen kommer till tals, och en sekreterare, som för anteckningar. 

Eleverna får nu följande uppgift:

Diskutera och formulera några lämpliga indikatorer att använda för att mäta måluppfyllelse. Motivera era val!

För att stötta elevgruppernas arbete kan läraren använda sig, exempelvis, av följande stödfrågor och tips:

  • Vad innebär målet för er? Er tätort/kommun? Region? Staten? Världen?
  • Vad vill ni mäta? (Graden av målets uppfyllelse.)
  • Varför vill ni mäta just detta? Vilken värdegrund eller ideologi utgår ni ifrån?
  • Hur vill ni mäta? Med utgångspunkt i fysik (buller, luft- och vattenföroreningar m.m.), teknik (byggkrav och -teknologier, solpaneler m.m.), statistik (bostadsbrist, skuldsättning m.m.) eller något annat ämne?
  • Hållbarhet handlar inte bara om miljö! Den handlar även om människors välfärd och välmående (t.ex. det fria valet av hur man vill bo), om ekonomi och om samhälle. 

Elevgrupperna får gärna anteckna sina motiverade förslag på indikatorer i en presentation (PowerPoint eller dylikt) eller på små whiteboards eller skrivtavlor. På så sätt kan de enkelt visa sina resultat för de övriga grupperna.

I slutet av lektionen gör man en avstämning i helklass. De olika elevgrupperna berättar om sina förslag på indikatorer, med sina motiveringar. Det finns inget rätt och fel, så länge man kan motivera sina förslag.

Som utvidgning av denna aktivitet skulle man kunna låta elevgrupperna leta fram de indikatorer som EU eller FN använder sig av. Grupperna skulle då kunna jämföra sina egna idéer med det som dessa organisationer tagit fram.

Intressanta länkar

Länkar på engelska:

Länk på svenska: 

Länkar som kopplar till uppgiften om mål 11:


Denna aktivitet utvecklades av Elisabeth Nilsson och Lukasz Michalak i samband med ett digitalt webbinarium om lärande om hållbar utveckling som ägde rum den 28 mars 2023 och som arrangerades av Skolverket och de nationella resurscentrumen i biologi, fysik, kemi och teknik. Under webbinariet genomfördes aktiviteten med en grupp grundskol- och gymnasielärare.