Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alternativa energikällor

Vindkraftverk till havs. Foto.

Årskurs: 7-9

Under NRCF:s fortbildningsdagar 2013 stod samhällsfrågor i fysikundervisningen på agendan. Här presenteras ett förslag som en av arbetsgrupperna tog fram för hur man lägger upp lektioner kring alternativa energikällor.

Fråga

Är det möjligt att klara energiförsörjningen i Malmö med exempelvis enbart vindkraft?

Upplägg

Dela in klassen i grupper som undersöker olika aspekter för olika energikällor.

Naturvetenskapligt perspektiv

 • Hur mycket energi använder vi?
 • Hur mycket kan man få ut ur vindkraft/andra alternativ?
 • Miljöpåverkan? Lokalt och globalt?
 • Kan man lagra energin? Kan man till exempel spara energin från blåsig dagar?
 • Vad kostar el från vindkraftverk? Hur mycket är man beredd att betala?

Sociala, estetiska och etiska aspekter

 • Buller.
 • Placering.
 • Vem måste bo nära?
 • Hur kommer det att se ut?
 • Kan man välja olika material som gör vindkraften vackrare?
 • Etiska aspekter. Vad kan jag själv bidra med? Global miljöpåverkan?

Ämnesövergripande arbete

Frågan blir lätt väldigt stor. Det räcker inte med en vecka i ett ämne. Det är bra om man kan arbeta ämnesövergripande och få in även andra ämnen. Till exempel svenska och samhällsorienterande ämnen för att belysa olika aspekter.

Det kan också vara bra att samarbeta med teknikämnet. Samarbete kräver tid för gemensam planering av innehåll men kanske också för hur man hittar schematekniska lösningar.

Mål för arbetet

 • Argumentation och beslutsfattande.
 • Informationssökning, värdering av källor.
 • Värderingar/fakta.
 • Samtal om energi och samhälle.
 • Egna argument + bemöta andras.

Hur kan man lägga upp arbetet?

Börja med film/artikel. Om eleverna inte tidigare har arbetat på detta sätt kan man behöva hjälpa dem att fylla i rutor om olika aspekter. Har man begränsad tid kan man behöva servera mer fakta från början.

Området kan avslutas med debatt i tvärgrupper. Ett problem kan dock vara bedömningen av gruppernas arbetet. En lösning kan vara att be eleverna spela in diskussionerna till exempel med sina mobiler.

Man behöver ha en balans mellan olika arbetsformer, så att inte alla områden genomförs på samma sätt. Även lärarledda lektioner kan användas för att ta upp samhällsfrågor i naturvetenskapen.