Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hastighetsbegränsningar i trafiken

Bilar i kö. Foto.

Årskurs: 4-6, 7-9

Under NRCF:s fortbildningsdagar 2013 stod samhällsfrågor i fysikundervisningen på agendan. Här presenteras ett förslag som en av arbetsgrupperna tog fram för hur man lägger upp lektioner kring hastighetsbegränsningar i trafiken.

Fråga

Ska vi ändra hastighetsbegränsningarna på svenska vägar? Hur tar man i så fall hänsyn till naturvetenskapliga, ekonomiska, sociala och etiska aspekter?

Naturvetenskap

  • Miljöpåverkan: Hur påverkar hastigheten däcken och partiklar i luften? Leder hastighetsgränserna till det man vill? Behövs dubbdäck? Hur påverkar det miljö?
  • Mekanik - bromssträckan.
  • Hastighet: Påverkan av 90 eller 120 km/h? Hastighet - matematik + fysik.
  • Placera elever med tidtagarur på till exempel 500 meters avstånd och låt dem klocka bilar. Mät tiden för exempelvis 50 bilar och beräkna hastigheten. Hur många kör 50 km/h? 60 km/h?

Redan hastigheter kan vara en ganska svår fråga. Man kan använda krockfilmer för att studera effekten av olika hastigheter - gärna gemensamt i klassen.

Ta del av Folksams krock- och säkerhetsfilmer (ny flik)

Andra aspekter

  • Hur många ska få böter? Bli av med körkortet?
  • Kostnad för att genomföra?
  • Rädda liv - hur många?
  • Alternativt: Höja hastigheten på några ställen för att undvika irritation och konstiga omkörningar.
  • Lagar behövs - hur bör de utformas?

Hur börjar man?

Man kan utgå från aktuella frågor, till exempel olyckan på Tranarpsbron. Varför körde så många så fort trots att det var halt? Varför körde många bilister dessutom snabbt förbi utryckningsfordonen?

Man kan ha denna typ av frågor som en tråd genom hela undervisningen. Helst bör frågorna då fungera så att man kan hålla fast vid dem under kursen och frågorna får finnas med i flera olika aspekter.