Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att arbeta med samhällsfrågor

Tecknad bild föreställande fyra personer som diskuterar vid ett bord. Illustration.

Varför behövs fysikkunskaper i dagens samhälle? Hur kan skolfysiken ge eleverna relevant medborgarkunskap? Ska fysikundervisningen ta upp samhällsfrågor - eller ska det överlåtas till samhällskunskapen?

Att arbeta med samhällsfrågor (socio-scientific issues på engelska) kan vara ett sätt att lyfta fram relevansen av kunskaper inom fysik och naturvetenskap i ett samhällsperspektiv. Samtidigt som det kan ge en fördjupad förståelse av olika fysikområden genom att kunskapen tillämpas i nya sammanhang. Skolans styrdokument ger tydligt stöd för att arbeta med dessa frågor. En speciellt viktig klass av samhällsfrågor är hållbar utveckling.

Angelägna samhällsfrågor
Nedan listas en rad resurser kan användas som utgångspunkt för att arbeta med aktuella, angelägna och kontroversiella samhällsfrågor. Flera av följande resurser kan kopplas till undervisning om hållbar utveckling:

Artiklar och andra resurser om fysik i samhället

APS hemsida för "Forum on Physics and Society" (ny flik)

EPS hemsida för "Forum Physics and Society" (ny flik)

Physics, Concepts and Connections (Art Hobson, Addison-Wesley, femte upplagan, 2010, ny flik)

Teaching Environmental Issues and the Affective Domain (Karin Kirk, SERC, Carleton, TeachTheEarth, ny flik)

Teaching on controversial issues. Nine all-purpose guidelines to keep in mind (Alan Shapiro, 2011, ny flik)

The Manhattan project - a part of physics history (Ann-Marie Pendrill, Physics Education 41, 2006, 493-501, ny flik.)

Vetenskapligt förhållningssätt i samhällsfrågor (Torbjörn Lundh och Ann-Marie Pendrill, Fysikaktuellt 2004, nummer 1, sidan 14, ny flik)

Våga ta upp kontroversiella samhällsfrågor i fysikundervisningen (Lena Hansson, Fysikaktuellt 2010, nummer 2, sidan 17, ny flik)

Union of Concerned Scientists (hemsida, ny flik)