Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rydbergdagarna

Rydbergdagarna är en tredagarskonferens för gymnasielärare i fysik som arrangeras av NRCF i samarbete med Kungliga Fysiografiska Sällskapet (KFS) i Lund. KFS finansierar rese- och boendestipendier för 30 deltagare från hela Sverige. Under dagarna ska lärare ta del av forskning i fysik och skapa spännande lektioner och elevaktiviteter som knyter an till forskningen. I år, under de första Rydbergdagarna kommer nobelpristagaren Anne L'Huillier att medverka som föreläsare.

Professor Anne L'Huillier i sitt laboratorium.

Rydbergdagarnas syfte 

Tanken med att arrangera Rydbergdagarna i Lund är att ge gymnasielärare från hela landet uppdaterade kunskaper kring nutida fysik och dess tillämpningar. Lärare ska även ges möjlighet att tillsammans utveckla spännande undervisning som knyter an till den fysik som de lär sig under Rydbergdagarna. Lärare som på så vis inspirerats kommer att kunna inspirera vidare och entusiasmera sina elever. Resultat från spännande och aktuella forskningsområden kommer att presenteras för lärarna. Lärarna skapar nya kontakter, dels via möten med andra intresserade lärare, dels genom att träffa forskare från Lund.

Fysiografens logotyp.

Rydbergdagarna ska leda till förnyad entusiasm för undervisning och fysikämnet hos deltagarna samt till konkreta resultat i form av lektionsplaneringar. 

Dagarna förbereds av NRCF och forskare på Fysiska institutionen vid Lunds universitet i nära samarbete med Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, som generöst finansierar deltagarnas rese- och boendestipendier.

Rydbergdagarnas upplägg

De första Rydbergdagarna arrangeras den 30 oktober - 1 november 2024. 

Preliminärt upplägg för konferensens två första dagar, den 30 och 31 oktober:

  • Ankomst till Lund på kvällen den 29 oktober för de deltagare som inte bor i Lund eller Malmö med omnejd.
  • Förmiddagarna (kl. 9-12.30) med två föreläsningar inom nutida fysik som efterföljs av diskussioner och studieaktiviteter med syftet att befästa föreläsningarnas innehåll. Förmiddagarna har fokus på olika teman: den 30 oktober är det nanofysik och den 31 oktober är det attosekundfysik med Anne L'Huiller, nobelpristagaren i fysik 2023.
  • Lunch.
  • Eftermiddagarna (kl. 13.30-15.30) ägnas åt diskussioner i smågrupper med syftet att hitta möjliga kopplingar mellan gymnasieundervisningen och den aktuella förmiddagens föreläsningar. Efter gruppdiskussionerna samlas alla för att sammanställa idéerna.
  • Sedan, vid ca 15.30, har man en utflykt till MAX IV eller ESS den 30 oktober och valbara besök på Fysiska institutionens olika avdelningar den 31 oktober.
  • Dagen avslutas med en pubkväll den 30 oktober respektive en konferensmiddag den 31 oktober. 

Under den tredje dagens förmiddag, den 1 november, arbetar de deltagande lärarna i grupper och skapar planeringar av lektioner och/eller elevaktiviteter. Man avslutar den tredje dagen med lunch och hemresa.

Rydbergs formel i hans egna anteckningar

Efter Rydbergdagarna genomför lärarna lektionen/elevaktiviteten och dokumenterar genomförandet i form av en kort rapport eller muntligt vid ett uppföljningswebbinarium. Lektionsplaneringarna läggs sedan ut på NRCF:s hemsida så att fysiklärare i hela Sverige ska kunna ta del av dem.

Fysikområden för året 2024

Till teman för de första Rydbergdagarna har vi valt två spännande och viktiga fysikområden:

  • Attosekundfysik - med Nobelpristagaren Anne L’Huillier från Lunds universitet som föreläsare.
  • Nanofysik - med föreläsare från Avdelningen för fasta tillståndets fysik vid Lunds universitet.

Anmälan till Rydbergdagarna 2024

Anmäl dig till Rydberdagarna 2024 senast den 10 september 2024.

Konferensen har ett maxantal på 30 deltagare. Om antalet anmälda överstiger 30 gör vi ett urval utifrån geografisk spridning, den sökandes motivering och tid för anmälan.

Konferensen vänder sig i första hand till gymnasielärare och lärare inom gymnasial vuxenutbildning men även intresserade högstadielärare uppmuntras att söka.

Några praktiska detaljer

Sista ansökningsdagen är den 10 september 2024. Besked om antagning till konferensen kommer att skickas med e-post ca 10 dagar efter sista ansökningsdagen, det vill säga ungefär den 20 september.

Deltagare från Lund och Malmö med omnejd förväntas bekosta sin egen resa. Ett enkelrum på ett hotell/motsvarande för tre nätter (29 oktober - 1 november) samt flyg- eller tågresa, beroende på hemort, till och från Lund bokas av NRCF och bekostas av KFS för de deltagare som reser från övriga Sverige. Vi har inte möjlighet att boka biljetter för lokaltrafik mellan hemort och flygplats eller järnvägsstation.

Frågor kring konferensen tas gärna emot via e-post: lukasz [dot] michalak [at] fysik [dot] lu [dot] se (lukasz[dot]michalak[at]fysik[dot]lu[dot]se)