Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kartläggning av stjärnorna 3 - Stjärnbilder

Bild av stjärnhimmeln. Foto.

Årskurs: 4-6, 7-9
Ämnesområde: Astronomi

Att leta efter stjärnbilder är en konst som kan tyckas svår men så behöver det inte alls vara! Genom att identifiera några få kända stjärnbilder kan man lätt finna fler genom att hoppa mellan dem, så kallad stjärnhoppning. Karlavagnen och Orion kan till exempel utgöra en bra start.

Under årets lopp ändrar dock stjärnhimlen utseende. Letar man efter stjärnbilder krävs därför tillgång till en uppsättning av stjärnkartor som täcker in årets skillnader.

Material

Stjärnkartor är alltså ett nödvändigt redskap för att kartlägga stjärnhimlen. Förutom i tryckt form finns även digitala varianter att tillgå via datorprogram, mobilappar och andra elektroniska hjälpmedel.

Övningen bygger på användandet av antingen programmet Stellarium eller på stjärnkartor som du finner i olika tidskrifter exempelvis Populär Astronomi (se länkar nedan).

Experimentet

Du ska nu lära dig hoppa mellan stjärnbilderna på dina stjärnkartor. Det är viktigt att träna detta vid olika tidpunkter under året eftersom stjärnhimlen ändrar utseende under varvet runt solen.

Skaffa stjärnkartor från exempelvis Populär Astronomis hemsida som visar stjärnhimlen under olika perioder under året (i första hand vintern).

Genom att utgå från kända stjärnbilder som Karlavagnen och Orion kan man lätt gå vidare och hitta andra stjärnor. Illustrationerna nedan exemplifierar stjärnbildshoppning på stjärnkartan för oktober-november och sedan för februari-mars.

Stjärnkarta gällande perioden oktober till november. Illustration.
Stjärnkarta gällande perioden februari till mars. Illustration.

Dela ut kartor till eleverna som gäller för den aktuella perioden. Diskutera med dem hur de ska hålla kartorna för att det ska bli rätt.

Om eleverna håller kartan horisontellt och observerar till exempel åt söder ska söder på kartan vara mot dem. Om eleverna håller kartan vertikalt och observerar åt söder ska söder på kartan vara ner mot marken.

Dra linjer
Hjälp dem att identifiera Karlavagnen, polstjärnan (i Lilla Björn) och Cassiopeia. Hoppa mellan stjärnbilder enligt illustrationerna ovan. Be eleverna själva dra linjer/kurvor för att hitta fler stjärnbilder.

Upprepa detta med en ny stjärnkarta för de kommande två månaderna under hela året för att eleverna ska inse att stjärnhimlen ändrar utseende allt eftersom tiden går!

Vad finner vi?

Eleverna kommer snabbt förstå att det inte behöver vara så svårt att hitta på himlen. Stjärnbilderna och deras mytologiska historia brukar vara så spännande att eleverna vill veta var den eller den stjärnbilden är och hur den ser ut. Man kan också vara säker på att de vill kunna hitta ”sin stjärnbild”, det vill säga den som de tror sig vara född i.

Diskussion

Observationerna möjliggör en diskussion med eleverna kring en rad olika frågeställningar. Till exempel:

  • Kan man förutsäga när en viss stjärnbild kommer att bli synlig på kvällen?
  • Hur många stjärnbilder finns det? Hur många kan vi se?
  • Hur många av zodiakens stjärnbilder kan vi se vid ett givet tillfälle? Vilka är synliga och kan eleverna förutsäga när en viss stjärnbild blir synlig under året?
  • Lär eleverna de tio ljusstarkaste stjärnorna och i vilka stjärnbilder man hittar dem. Identifiera sedan dessa stjärnor och använd dem för att hitta på himlen. 
  • Är det verkligen så att man ska dra helt raka linjer för att hoppa mellan stjärnbilderna? (Svaret är nej - inte om man flyttar sig i sidled. Då ska man egentligen följa en cirkel.)

Att bygga vidare på

Använd Stellarium för att undersöka en valfri stjärnbild. Man inser snart att det finns en mängd andra objekt än bara stjärnor i dem, galaxer, nebulosor och stjärnhopar av olika slag!

Länkar

Stellariums hemsid (ny flik)
Populär Astronomis hemsida (ny flik)
Starrynight Stores hemsida (ny flik)

(Skapat av Urban Eriksson.)